2011-01-27

27 Trippel


"See no evil, hear no evil, say no evil " ger uttryck för en buddistisk tanke om att den som inte exponeras för ondska inte heller kommer att reflektera denna ondska i sitt tal och sina gärningar. (bilden från en restaurang på Hornsgatan, Sthlm)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar