2011-07-25

207 Redskap


En sliten hammare och en sliten man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar